CDK1:CyclinB*:p21CIP1*

Complex CDK1:CyclinB*:p21CIP1* map


Complex composition:

  1. CyclinB* map
  2. CDK1 map
  3. p21CIP1* map
CDK1|​Thr161_pho:​CyclinB*:​p21CIP1*@Nucleus

Identifiers
NAME:CDK1:CyclinB*:p21CIP1*

Maps_Modules
 Cell cycle  map  / P21CIP  map

References
c_re328:( Cell cycle  map ) PMID:15798220

Confidence
REF=1 FUNC=4


Modifications:
Participates in complexes:
In compartment: Nucleus
  1. CDK1|​Thr161_pho:​CyclinB*:​p21CIP1*@Nucleus map

Participates in reactions:
As Reactant or Product:

  1. CDK1|​Thr161_pho:​CyclinB*@Nucleus map + p21CIP1*|​Thr57_pho@Nucleus map map CDK1|​Thr161_pho:​CyclinB*:​p21CIP1*@Nucleus map

As Catalyser:

    Leave a Reply